Testpagina Maaike

 

Onze werkzaamheden

 

VluchtelingenWerk staat vluchtelingen bij in alle fasen van hun asielprocedure, tot aan het bouwen van een zelfstandige toekomst.

 

 

De asielprocedure

Tijdens de asielprocedure en ook daarna krijgen asielzoekers en vluchtelingen juridische ondersteuning van onze medewerkers en speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers. Deze juridische ondersteuning wordt versterkt en aangevuld door verschillende projecten.

Voorlichting en begeleiding

We begeleiden bijna 73.000 asielzoekers door heel Nederland bij hun asielprocedure. We geven asielzoekers voorlichting over de procedure, zodat zij weten wat hen te wachten staat en met welke organisaties zij te maken krijgen. Ook analyseren onze vrijwilligers het vluchtverhaal en wonen ze in sommige gevallen de gehoren bij met de IND. Gedurende de ingewikkelde asielprocedure kunnen asielzoekers bij ons terecht met (juridische) vragen en bieden wij een luisterend oor.  

Gezinshereniging

We bieden vluchtelingen ondersteuning bij de vaak ingewikkelde gezinsherenigingsprocedure, vanaf het moment van aanvraag tot aan de daadwerkelijke hereniging. We begeleiden onder andere bij het verzamelen en opsturen van benodigde documenten en onderhouden contact met de IND. In 2023 doen we bijna 4.000 nieuwe aanvragen voor gezinshereniging en ondersteunen we ook nog vele duizenden vluchtelingen met hun gezinsherenigingsproces dat al in voorgaande jaren is gestart. Pas wanneer vluchtelingen weer samen zijn met hun gezin, kunnen zij écht beginnen aan hun integratie.

Duurzame terugkeer

Asielzoekers die geen asielvergunning krijgen, hebben meestal tijd nodig om dit te verwerken. Goede begeleiding is in de periode daarna is erg belangrijk. Counselors van ons project Toekomst Oriëntatie gaan in gesprek met hen om na te denken over de toekomst. Als mensen aangeven terug te willen keren naar hun land van herkomst, kunnen we ze doorverwijzen naar ons project Met Opgeheven Hoofd. Terugkeer is een proces met emotionele en praktische belemmeringen. Vanuit het project is contact met partnerorganisaties in meer dan vijftig landen van herkomst die helpen bij de voorbereiding op vertrek en na aankomst bij de re-integratie in het land van herkomst. Zo werken we aan een waardige terugkeer met toekomstperspectief.